Trzeba wpisać w cześci:
Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) nastepujące informacje
- Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
- Numer KRS: KRS 0000037904
- Wnioskowana kwota: 1% podatku

Ważne - należy wpisać w INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
- cel szczegółówy 1% (drugie pole informacji):
pomoc dla AMELIA BAJK
- wyrażam zgodę: wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe - możesz je zaznaczyć lub pozostawić puste.
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

nr konta:
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

tytułem:
darowizna na leczenie i rehabilitację AMELIA BAJK